Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné prvky v aute proti horeniu sú dôležité pre minimalizáciu rizika požiaru v aute a zabezpečenie bezpečnosti jazdcov a cestujúcich. Niektoré z najdôležitejších bezpečnostných prvkov proti horeniu, ktoré sa môžu nájsť v kategórii autodoplnkov, sú: Požiarna deka - Požiarna deka je skladná a ľahko použiteľná a slúži na uhasenie požiaru v aute. Môže byť použitá na uhasenie malých požiarov v oblasti motora alebo interiéru auta. Protipožiarna guľa - je bezpečnostný prvok, ktorý sa používa na prevenciu a potlačenie požiarov. Ide o malú guľu, ktorá je naplnená špeciálnou zmesou, ktorá sa aktivuje v prípade kontaktu s ohňom a vypustí chemikálie, ktoré majú za úlohu uhasiť požiar.