Generátory ozónu

Generátory ozónu sú zariadenia, ktoré produkujú ozónový plyn a používajú sa na čistenie vzduchu, dezinfekciu a sterilizáciu v rôznych prostrediach, vrátane domácností, komerčných budov, škôl, nemocníc a podobne. V eshopoch sa generátory ozónu predávajú v rôznych kategóriách, ktoré sú určené pre rôzne účely a potreby.

Domáce generátory ozónu sú obvykle menšie zariadenia, ktoré sa používajú v domácnostiach na čistenie vzduchu a odstránenie nepríjemných zápachov, ako sú napríklad plesne, cigaretový dym alebo zápach po zvieraťoch. Tieto zariadenia sa zvyčajne umiestňujú do miestnosti, kde sú problémy s kvalitou vzduchu, a pracujú na princípe oxidácie nečistôt a zápachov pomocou ozónu.

Komerčné generátory ozónu sú väčšie a výkonnejšie zariadenia, ktoré sa používajú v rôznych komerčných prostrediach, ako sú hotely, reštaurácie, nemocnice a podobne. Tieto zariadenia sú schopné vyprodukovať väčšie množstvo ozónu a môžu pracovať nepretržite, aby udržali kvalitu vzduchu a zamedzili šíreniu baktérií, vírusov a iných nečistôt.