Mapy

Mapy sú grafické zobrazenie zemského povrchu alebo inej oblasti, ktoré sú využívané na mnohé účely, ako sú navigácia, geografický výskum, turizmus a iné. Mapy môžu byť vytvorené v rôznych formátoch, ako sú papierové mapy, digitálne mapy a interaktívne mapy.

Papierové mapy sú tradičné mapy vytlačené na papieri. Tieto mapy sú vytvorené pomocou rôznych technológií, ako sú napríklad tlačiarenské stroje a ručné kreslenie. Papierové mapy sú všeobecne dostupné a môžu byť ľahko prepravované a používané v teréne, no môžu byť obmedzené v obsahu a aktualizácii.

Digitálne mapy sú vytvorené pomocou digitálnej technológie, ktorá umožňuje zobrazovanie a úpravu mapy v počítači. Digitálne mapy sú všeobecne dostupné na internete a môžu byť aktualizované častejšie ako papierové mapy. Digitálne mapy sú tiež interaktívne, čo umožňuje používateľom vyhľadávať rôzne miesta a zobraziť detailné informácie o nich.

Interaktívne mapy sú digitálne mapy, ktoré umožňujú používateľom vykonávať rôzne akcie na mape, ako sú napríklad vyhľadávanie, pridávanie anotácií a plánovanie trás. Interaktívne mapy sú využívané v mnohých oblastiach, ako sú navigačné systémy v aute, online mapy pre turistov a iné.