Testery akumulátorov

Testery akumulátorov sú zariadenia, ktoré sa používajú na testovanie stavu batérií v rôznych typoch vozidiel. Tieto testery poskytujú informácie o výkone batérie, jej kapacite a jej zdravotnom stave. Testovanie batérie je dôležité pre zabezpečenie správneho fungovania vozidla a pre predchádzanie možným poruchám alebo haváriám. Existuje niekoľko druhov testovacích zariadení pre akumulátory, vrátane jednoduchých testovacích prístrojov a digitálnych testerov. Jednoduché testovacie prístroje sú zvyčajne lacnejšie a poskytujú základné informácie o stave batérie, ako je jej napätie a kapacita. Digitálne testery sú sofistikovanejšie a poskytujú podrobnejšie informácie o stave batérie, vrátane jej stavu a odporu.